Klara Nilsen

Født 19. august 1928, Øksnes
Død 10. januar 2018, Øksnes

Klara Nilsen Galleri

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Bø Gravferd